Asociația „Școala Constantin Brâncuși” 

Asociația „Școala Constantin Brâncuși” 

Informații despre Asociația „Școala Constantin Brâncuși” și formularul 230 


1. Generalități

 

Asociația „Școala Constantin Brâncuși” este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor – Judecătoria Sfântu Gheorghe sub nr. 5/11.02.2008, având C.I.F. 23307145, are șapte membrii asociați și numeroși suporteri ce o sprijină atât financiar prin donații și redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit cât și prin munca lor voluntară în activitățile asociației.

Date bancare:

Denumirea băncii: BANCA TRANSILVANIA

Numărul de cont: RO61BTRL01501205I13099XX

Titular: ASOCIAŢIA ŞCOALA CONSTANTIN BRÂNCUŞI


Asociația dezvoltă următoarele activități:

1. Promovarea unor cauze sociale sau a unor acțiuni de caritate, acțiuni de voluntariat sau alte inițiative caritabile. Acestea sunt realizate în parteneriat cu alte organizații locale și încurajează elevii să se implice activ în comunitatea lor.

2. Încurajarea dezvoltării și îmbunătățirea competențelor și abilităților elevilor prin organizarea de seminarii, workshop-uri și alte activități de instruire. Acestea pot fi axate pe dezvoltarea de competențe de comunicare, leadership, planificare și organizare de evenimente sau dezvoltarea abilităților tehnice precum programarea sau designul grafic.

3. Promovarea artei și culturii prin organizarea de activități culturale, concursuri literare și artistice sau expoziții. Acestea încurajează creativitatea și învață elevii să aprecieze și să promoveze arta și cultura.

4. Dezvoltarea spiritului de competiție prin organizarea de concursuri și competiții sportive, științifice sau culturale. Aceste activități încurajează participarea activă a elevilor și îi ajută să își dezvolte abilități de gestionare a stresului și de a lucra sub presiune.

În general, asociația încurajează implicarea elevilor și contribuie la dezvoltarea abilităților lor sociale, organizatorice și de comunicare. Activitățile desfășurate  de asociație sunt personalizate în funcție de interesele și obiectivele membrilor săi și ajuta la creșterea angajamentului și loialității elevilor față de școală și comunitatea lor.

Resursele asociației  includ următoarele:

·         Membrii: Aceștia sunt cei care alcătuiesc asociația și sunt principala sa resursă. Membrii contribuie la realizarea activităților și proiectelor asociației prin idei, timp, expertiză și efortul fizic și mental.

·         Bugetul: Asociația  obține resurse financiare din diverse surse, inclusiv cotizații ale membrilor, donații, sponsorizări, proiecte și alte surse de finanțare.

Asociația are ca obiective :

·         îmbunătățirea  calității educației oferite de școală prin implementarea de proiecte educaționale inovatoare;

·         promovarea implicării părinților: Asociația își dorește să încurajeze implicarea părinților în viața școlii și în educația copiilor lor prin organizarea de evenimente și proiecte care să îi implice în activitățile școlare;

·         îmbunătățirea relației dintre școală și comunitate: Asociația are ca obiectiv îmbunătățirea relației dintre școală și comunitate prin organizarea de evenimente deschise comunității și prin implicarea comunității în activitățile școlii.

·         furnizarea de resurse suplimentare: Asociația are obiective de furnizare de resurse suplimentare pentru școală, inclusiv achiziționarea de echipamente, cărți, materiale didactice și alte resurse necesare pentru a sprijini procesul de învățare.

·         încurajarea excelenței academice: Asociația își dorește să încurajeze excelența academică prin acordarea de burse și premii pentru elevii care obțin performanțe remarcabile.

·         promovarea siguranței și sănătății elevilor: Asociația are ca obiectiv promovarea siguranței și sănătății elevilor prin organizarea de programe de educație și prevenire a accidentelor, precum și prin furnizarea de resurse pentru sănătate și siguranță la școală.

·         dezvoltarea de proiecte sociale și de voluntariat: Asociația își dorește să dezvolte proiecte sociale și de voluntariat care să implice elevii și să le dezvolte abilitățile sociale și civice.

 

2. Proiecte ale asociației

                                                                                   

În anul 2023 Asociația Școala Constantin Brâncuși a primit finanțare externă de la Consiliul Județean Covasna și de la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul unor proiecte cu finanțarea nerambursabilă.

De la Consiliul Județean Covasna[1] din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activații educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2023, Asociația Școala Constantin Brâncuși a desfășurat 2 proiecte:

·         Brâncuși-Imn al frumuseții și al perfecțiunii: Zilele școlii in cinstea unui maestru al artei - 3,200 lei

·         Fii actorul propriei tale povești: atelierul de teatru pentru dezvoltarea creativității și imaginației - 3,200 lei

De la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe asociația a primit finanțare nerambursabilă pentru proiecte din domeniul cultură:

·           Cercetaș pentru o zi, Înfruntând provocările naturii prin sport și aventură[2] - 7000 lei

De la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe asociația a primit finanțare nerambursabilă pentru proiecte din domeniul sănătății fizice și mintale anul 2023:

·           Pasiune pentru sănătate[3], 7000 lei


[1] https://www.cjcv.ro/ro/rezultatele-concursului-de-finantare-al-consiliului-judetean-covasna-pe-anul-2023.html

[2] https://www.sfantugheorgheinfo.ro/uploads/proiecte-culturale-pe-anul-2023-osszesites-1680262691.pdf

[3] https://www.sfantugheorgheinfo.ro/uploads/proiecte-2023-rezultate-1681281041.pdf

3. Formular 230

Descarcă de aici formularul 230 

Despre ce e vorba?

Legislația actuală permite ca un procent de 3,5% in impozitul reținut de către statul român pe veniturile obținute de contribuabili să fie redirecționat către o asociație non-profit.

Dacă nu completezi și nu trimiți nimic

·      impozitul aferent salariului tău de anul trecut sau pensiei rămâne 100% la bugetul de stat

·      Costuri: 0 lei

·      Efort: 0 calorii arse

·      Beneficiu: mai mulți bani la bugetul statului

Dacă trimiți formularul 230

·      impozitul reținut din salariu/pensie se duce 96,5% la bugetul de stat. Pentru restul poți decide tu.

·      Costuri: 0 lei (+ pix, hârtie / baterie)

·      Efort: 5 minute;

·      Beneficiu: fonduri pentru activitatea Asociației

Cine poate completa?

Formularul poate fi completat/trimis de către orice persoană care primește salariu (dacă nu este scutit de impozit) sau pensie.

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care:

• realizează din România venituri din salarii și asimilate salariilor

• venituri din pensii

• venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit,

• venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă,

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real

• venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situații:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

În formularul 230 trebuie să completezi:

Tot ceea ce trebuie să faceți este să completați secțiunea I cu datele dumneavoastră, semnați jos la semnătură contribuabil și ni-l trimiteți prin elevi la școală.

·         Nume și prenume

·         CNP

·         Adresa

·         Semnătură contribuabil

·         telefon sau e-mail

Nu este necesar să treceți nicio sumă – se va calcula automat câtă vreme este trecut procentul de 3,5%. Nu este nevoie de alte documente sau copii.

La ce ajută acest demers?

Orice contribuabil poate să opteze dacă lasă impozitul reținut să se ducă integral la bugetul de stat sau o mică parte din impozit să ajungă la o Asociație. Practic, orice persoană care realizează venituri în țară poate oferi acest ajutor fără niciun cost către Asociațiile non-profit care au nevoie pentru a-și putea continua activitatea.

Cu ce mă afectează dacă aleg să redistribui?

·      Indiferent dacă optează sau nu pentru redirecționare, contribuabilul nu va resimți absolut nicio diferență, va avea exact același impozit.

·      Deci nu va plăti niciodată nimic în plus și nici nu va avea un salariu sau o pensie mai mică.

·      Iar redirecționarea se referă oricum la sumele deja reținute din salariu/pensie în anul precedent.

Cum semnez și cum trimit formularul?

·      Poți să-l printezi și să-l semnezi cu pixul. Apoi îi faci o poză clară sau îl scanezi și ni-l trimiți (email brancusi4000@yahoo.com ). De asemenea, poți să ni-l dai direct sau să ni-l trimiți fizic la adresa Strada Libertății, Nr. 11, Sfântu Gheorghe, Covasna.

·      Poți să-l semnezi direct în pdf (text, semnătură sau desen semnătură). Apoi ni-l trimiți nouă (mail) sau îl depui singur la ANAF prin SPV.

Trebuie sa plătesc ceva?

Nimic! Formularul și depunerea lui sunt gratuite. Singurul cost este coala de hârtie dacă dorești să-l printezi.

Mai sunt necesare și alte acte?

Nu. Formularul în sine este suficient. Nu trebuie trimis niciun alt document sau copie.

La ce să mă aștept după ce trimit formularul?

La absolut nimic, în afară de recunoștința celor pe care îi ajuți în acest fel. Uneori, ANAF mai trimite o confirmare a redistribuirii.

După trimiterea formularului nu vei avea alte obligații sau documente de completat.

Dacă redirecționează deja angajatorul meu la o asociație, mai pot completa?

·      Firmele pot face redirecționare doar pentru impozitele pe profitul sau venitul lor. Nu pe cele din salariile angajaților!

·      Pentru impozitele aferente salariului tău (chiar dacă acestea sunt plătite de angajator) doar tu poți opta dacă și către cine redirecționezi.

·      Angajatorul se poate ocupa de colectarea formularelor, dar nu are voie să aleagă în numele angajaților și nici nu poate impune alegerea destinației.

·      Dacă angajatorul nu respectă acest lucru, îi poți spune că ai depus deja formularul.

Dacă am completat pentru altă asociație mai demult, pot da acum către Asociația „Școala Constantin Brâncuși”?

·      Redirecționarea se referă întotdeauna la impozitul aferent veniturilor obținute anul trecut.

·      Dacă în 2022 ai dat un formular 230, acesta s-a aplicat veniturilor din 2021. Pentru veniturile din 2023, va trebui sa completezi alt formular înainte de 25 mai 2024.

·      Deci da, poți redistribui anul ăsta către Asociația „Școala Constantin Brâncuși” indiferent pentru cine ai făcut formulare anii trecuți.

·      Formularul nu creează obligații pentru impozitele viitoare.

Cât înseamnă 3,5%?

Prin redistribuire, procentul de 3,5% din impozitul reținut de stat din salariu/pensie/venit ajunge la beneficiarul ales. La un salariu mediu brut de 6095 lei, la beneficiar ajung 3,5% din 10%, adică 0,35% din venit, respectiv 166 lei pentru tot anul 2023. Această sumă nu reprezintă niciun cost în plus pentru dumneavoastră, statul deja v-a luat acești bani ca impozit anul trecut.

Descarcă de aici formularul 230