Smartlab - PNRR

SmartMind – Educație pentru viitor!

Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „SmartMind – Educație pentru viitor!”  la Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" din Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" anunță începerea implementării proiectului intitulat „SmartMind – Educație pentru viitor!” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-0849.

Proiectul se va derula în perioada 10.01.2024-31.01.2025, are o valoare totală de 350.891,73 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Crearea unui laborator inteligent ce conține tehnologie si mobilier colaborativ prin care ne dorim  înființarea, dezvoltarea si implementarea unei săli complexe de curs în care vom putea desfășura ore din toate ariile curriculare, pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

2. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, în special în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale și a software-urilor specializate.

3. Dezvoltarea competențelor profesorilor în utilizarea echipamentelor și tehnologiilor digitale. Aceasta ar putea fi realizată prin cursuri de formare, seminarii și workshop-uri, care ar putea ajuta profesorii să înțeleagă cum să utilizeze echipamentele și tehnologiile digitale în mod eficient și să le integreze în procesul de predare si învățare bazată pe proiecte (project based learning), predarea si învățarea mixta (blended learning).

4. Creșterea implicării și motivării elevilor.

5. Îmbunătățirea calității învățământului prin utilizarea echipamentelor digitale.

6. Îmbunătățirea imaginii și a reputației școlii  prin oferirea elevilor acces la un laborator inteligent cu echipamente digitale moderne.

Persoana de contact: Constantinescu Liliana

E-mail contact: brancusi4000@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „SmartMind – Educație pentru viitor!”  la Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" din Sfântu Gheorghe, județul Covasna


Titlul proiectului: SmartMind – Educație pentru viitor!

Numărul apelului de proiecte: PNRR/2023/C15/MEDU/I9/Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor

Pilonul: Pilonul VI. Politici pentru noua generație

Componenta: Componenta C15: Educație

Reforma:  Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Investiții: Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ


Componenta C15 Educație din cadrul PNRR abordează creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv. În cadrul componentei sunt prevăzute optsprezece investiții susținute de șapte reforme. Reformele sunt menite să sprijine investițiile.

Scopul proiectului este de a asigura un proces educațional de calitate, modern si incluziv pentru elevii Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” prin dotarea cu echipamente digitale de tip „smart lab”, mobilier colaborativ, ergonomic și modular și și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent. Acest laborator va fi utilizat la toate disciplinele de studiu și reprezintă un concept modern de învățare virtuală, putând fi adaptat pentru toate specializările.

 

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

1. Crearea unui laborator inteligent ce conține tehnologie si mobilier colaborativ prin care ne dorim  înființarea, dezvoltarea si implementarea unei săli complexe de curs în care vom putea desfășura ore din toate ariile curriculare, pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

2. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, în special în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale și a software-urilor specializate. Aceste competențe sunt tot mai importante în societatea modernă și pot ajuta elevii să-și găsească locuri de muncă bine plătite în viitor.

3. Dezvoltarea competențelor profesorilor în utilizarea echipamentelor și tehnologiilor digitale. Aceasta ar putea fi realizată prin cursuri de formare, seminarii și workshop-uri, care ar putea ajuta profesorii să înțeleagă cum să utilizeze echipamentele și tehnologiile digitale în mod eficient și să le integreze în procesul de predare si învățare bazată pe proiecte (project based learning), predarea si învățarea mixta (blended learning).

4. Creșterea implicării și motivării elevilor. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea tehnologiilor digitale, care pot face procesul de învățare mai interesant și mai interactiv, ceea ce poate stimula interesul și motivația elevilor pentru a învăța mai mult.

5. Îmbunătățirea calității învățământului prin utilizarea echipamentelor digitale. Acestea pot ajuta la îmbunătățirea procesului de învățare prin oferirea de informații mai complexe, prezentate în mod vizual și interactiv. De asemenea, pot fi utilizate pentru a crea oportunități de învățare personalizate, adaptate nevoilor și ritmului fiecărui elev.

6. Îmbunătățirea imaginii și a reputației școlii  prin oferirea elevilor acces la un laborator inteligent cu echipamente digitale moderne. Acesta ar putea fi un punct de atracție pentru elevi și ar putea contribui la creșterea numărului de elevi care se înscriu la școală și la îmbunătățirea performanței lor.

  

Obiective secundare ale proiectului sunt:

1.               SmartLab-ul va fi o resursă valoroasă pentru elevi și profesori, oferind o gamă largă de facilități și tehnologii care să îi ajute să învețe și să experimenteze într-un mod interactiv și captivant.

2.               Smart Lab-ul va fi echipat cu cele mai recente tehnologii și echipamente, cum ar fi imprimante 3D, tablete, roboți, senzori și dispozitive IoT.

3.               Varietate de instrumente de programare și software: laboratorul ar trebui să ofere acces la diferite instrumente de programare și software, cum ar fi software de modelare 3D, platforme de programare vizuală, limbaje de programare populare (Python, Java, C ++ etc.).

4.               Acces la internet și conectivitate: laboratorul va fi conectat la internet va oferi acces la rețele WiFi de înaltă viteză pentru a permite studenților să caute informații și să comunice cu alți cercetători.

5.               Spațiu de lucru flexibil: Smart Lab-ul va avea un spațiu flexibil, care poate fi adaptat pentru diferite activități și proiecte, inclusiv ateliere de lucru, demonstrații, prezentări și competiții.

6.               Personal specializat și pregătit: profesorii vor fi pregătiți pentru a oferi sprijin și îndrumare în utilizarea echipamentelor și a tehnologiilor din laborator.

7.               Baza de date și sistemul de stocare: laboratorul va fi echipat cu un sistem de stocare și o bază de date pentru a permite studenților să stocheze și să acceseze informații și proiecte.

În general, un Smart Lab bine echipat și gestionat poate oferi studenților oportunități valoroase de învățare și dezvoltare, care îi pot ajuta să se pregătească pentru cariere în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).